CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

THẨM ĐỊNH GIÁ CỤM CHIẾT RÓT LON VÀ LỌ.

THÔNG TIN ĐỊNH GIÁ CỤM CHIẾT RÓT

Thông qua Hợp đồng thẩm định giá số 1015/18/HĐTĐG – VAINCO ngày 26 tháng 10 năm 2018. Định giá cụm chiết rót Lon và Lọ với công suất 14.000 lon/giờ và 9.000 lọ/ giờ.

Định giá cụm chiết rót được thực hiện nhằm phục vụ mục đích mua sắm mở rộng sản xuất của doanh nghiệp.

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Công ty Yến sào Khánh Hòa

Địa chỉ: Quốc lộ 1A – Mỹ Thanh – Cam Thịnh Đông – Cam Ranh – Khánh Hòa.

https://yensaokhanhhoa.com.vn

Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 78/QĐ-UB ngày 16/01/1993. Đến ngày 26/10/2009, Công ty Yến sào Khánh Hòa chuyển đổi Công ty tTNHH nhà nước MTV 100% vốn nhà nước theo quyết định số 2692/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Yến sào Khánh Hòa được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến Yến sào.

Năm 2002  xây dựng Nhà máy NGKCC Yến sào tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh với thiết kế ban đầu là 5 triệu sản phẩm/năm.

Năm 2007 Trung tâm Dịch vụ Du lịch Sanest Tourist đi vào hoạt động. Sản phẩm là các Tour du lịch đảo yến Hòn Nội, Du ngoạn biển về đêm và Tour câu cá. Đến nay, Trung tâm đã mở rộng thêm nhiều loại hình du lịch sinh thái biển đặc sắc.

Năm 2007 Công ty thành lập Trung tâm Kỹ thuật Nuôi chim yến trong nhà Sanatech.

2007, Công ty đã đầu tư nhiều dự án: NM Thực phẩm cao cấp Sanest Foods đi vào hoạt động.

Từ năm 2005, Công ty xây dựng nhiều NM mới: Nhà máy Nước Giải khát Cao cấp Yến sào Cam Ranh với công suất 50 triệu sp/năm;

Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Diên Khánh với công suất 30 triệu sản phẩm/năm;

Nhà máy Nước Giải khát Sanna tại Cam Ranh,

Trung tâm Phố đi bộ, Xây dựng Trung tâm dịch vụ tuyến Bắc Nam; Cảng Yến sào.

Mở rộng hệ thống Nhà hàng Yến sào, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc;

Khai trương Trung tâm Yến sào Khánh Hòa tại Phú Yên.