HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Hồ sơ thẩm định
Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm:

​Đối với thẩm định giá nhà phố, căn hộ, đất nền
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở
Giấy phép xây dựng (nếu có)
Biểu đồ hiện trạng
Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có)
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có)
2. Đối với thẩm định giá công trình xây dựng

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Giấy phép xây dựng
Hồ sơ dự toán (nếu có)
Hồ sơ quyết toán (nếu có)
Các hợp đồng thi công (nếu có)
Bản vẽ thiết kế (nếu có)
Bản vẽ hoàn công
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình
Giới thiệu

Mục đích thẩm định

Đối tượng thẩm định

Phương pháp thẩm định