THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá Bất động sản là gì?

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH 

Các mục đích của hoạt động thẩm định giá Bất động sản bao gồm:

 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh; cho thuê tài chính
 • Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;
 • Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;
 • Bảo toàn tài sản: Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
 • Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng; đền bù giải tỏa
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế ;
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư;
 • Các mục đích khác.

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH

 • Các loại đất đai: đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất khác….
 • Công trình xây dựng, công trình gắn liền trên đất ( bao gồm các tài sản gắn liền trên công trình xây dựng đó): Nhà phố, căn hộ, biệt thự, trường học, bệnh viện,…
 •  Đất dự án.
 • Nhà xưởng sản xuất. Trung tâm thương mại, chung cư, cao ốc văn phòng,…
 • Nhà hàng, khách sạn, resort,…

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN

 • Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)
 • Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)
 • Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)
 • Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá Bất động sản bao gồm:

1. Đối với thẩm định giá nhà đất, căn hộ, đất nền
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở
Giấy phép xây dựng (nếu có)
Biểu đồ hiện trạng
Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có)
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có)

2. Đối với thẩm định giá công trình xây dựng

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Giấy phép xây dựng
Hồ sơ dự toán (nếu có)
Hồ sơ quyết toán (nếu có)
Các hợp đồng thi công (nếu có)
Bản vẽ thiết kế (nếu có)
Bản vẽ hoàn công
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Cửa lưới chống muỗi cố định Cửa lưới chống muỗi cố định