CỤC QUẢN TRỊ- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Thông qua Hợp đồng thẩm định giá số 0305/19/HĐTĐG – VAINCO năm 2019. Đánh giá giá trị Trụ sở văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm phục vụ công tác quản lý chi phí.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Địa chỉ: 49 Lý Thái Tổ- Hoàn Kiếm- Hà Nội

Công trình: Trụ sở làm việc Ngân hàng Nhà nước tại 13 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội (nay là số 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của Việt Nam trực thuộc Chính phủ Việt Nam là cơ quan đảm trách việc phát hành tiền tệ, quản lý tiền tệ và tham mưu các chính sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ Việt Nam