”Không dễ để lựa chọn nhà đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc-Nam”

”Không dễ để lựa chọn nhà đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc-Nam”

Liên quan đến nhận định của Bộ Tài chính khi cho rằng khó khả thi huy động nguồn lực cho đường cao tốc Bắc-Nam, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trong bối cảnh hiện nay, không dễ để lựa chọn nhà đầu tư.Tại buổi họp báo quý 3 của Bộ Giao thông Vận tải vào chiều 28/9, theo Thứ trưởng Đông, những vấn đề này đã được phân tích đầy đầy đủ trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự án.

“Với cao tốc Bắc-Nam, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra cơ chế tài chính có nhiều phương án khác nhau nhất là trong bối cảnh hiện nay chọn nhà đầu tư không dễ. Nếu tổ chức đấu thầu mà cơ chế không được thông qua đồng bộ với việc bố trí vốn, dự án cũng không thể thực hiện. Bộ Tài chính đánh giá lựa chọn nhà đầu tư không dễ mở tín dụng, các vấn đề này cũng đã được đưa ra trong các phương án báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đồng bộ cả vốn và cơ chế cho dự án,” ông Đông thông tin.

Theo Thứ trưởng Đông, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam đã được Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định. Từ cuối tháng 3/2017, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Hội đồng thẩm định Nhà nước cũng đã tiến hành thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án và báo cáo kết quả thẩm định.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thành lập các đoàn công tác tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trường các đoạn tuyến của dự án cao tốc Bắc – Nam.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp thu, giải trình, bổ sung và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Mới đây, thừa ủy quyền của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã trình Bộ Chính trị xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đầu tư cao tốc Bắc – Nam trước khi trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII diễn ra vào tháng Mười tới.

Trước đó, theo văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng số dự án thành phần của công trình trên là 20 dự án trong đó riêng giai đoạn 2017-2020 sẽ thực hiện 11 dự án. Trong số 11 dự án này, có 8 dự án theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) và 3 dự án đầu tư công.

Tuy vậy, đại diện ngành tài chính cũng dẫn đánh giá của Bộ Giao thông Vận cho rằng, việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chưa thể khẳng định ngay sẽ thành công. Thực tế, ngành giao thông vận tải đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết và đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch… nhưng không thành công.