LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

THẨM ĐỊNH GIÁ

BẤT ĐỘNG SẢN: Đất đai, nhà phố, biệt thự, căn hộ, văn phòng, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà xưởng, dự án đô thị,…
ĐỘNG SẢN : Máy móc- thiết bị, các hàng hóa dịch vụ khác,…
Xác định giá trị DOANH NGHIỆP,
Xác định giá RỪNG, quyền khai thác các loại TÀI NGUYÊN, khoáng sản,…
Thẩm định giá QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU và các loại TÀI SẢN VÔ HÌNH khác,…
Xác định giá trị các tài sản tài chính (các loại giấy tờ có giá)
Cung cấp thông tin về giá, tư vấn về giá cả tài sản, hàng hóa, dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế theo yêu cầu khách hàng.

* PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH:

1. Mua bán, chuyển nhượng.

2. Vay vốn ngân hàng.

3. Góp vốn liên doanh.

4. Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp

5. Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.

6. Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.

7. Hoạch toán kế toán, tính thuế.

8. Tư vấn và lập dự án đầu tư.

9. Chứng minh tài sản du học, du lịch.

10….