TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- AGRIBANK

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- AGRIBANK

Agribank được xem là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, có mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc với 2.233 chi nhánh và phòng giao dịch được kết nối trực tuyến.

Dự án Hệ thống nguồn điện liên tục cho Trung tâm dữ liệu đã được VAINCO thẩm định giá thông qua Hợp đồng số 02/2018/TTCNTT- VAINCO tháng 03 năm 2018.

Địa chỉ: C3 Phương liệt, Thanh xuân, Hà Nội và số 02 Láng hạ, Ba đình, Hà Nội