TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

Tuyển dụng Chuyên viên thẩm định giá

Công ty CP Thẩm định giá & Đầu tư Quốc tế (VAINCO) cần hợp tác với đối tác và cộng tác viên trên toàn quốc để mở rộng hoạt động thẩm định giá. cộng tác viên được hưởng hoa hồng từ 10% trở lên trên doanh thu của khách hàng do cộng tác viên giới thiệu.

 

Để trở thành cộng tác viên của VAINCO, xin vui lòng đọc thêm thông tin về công ty và liên hệ với chúng tôi:

Mrs. Tố Nga – Tel : 0975.999.898

Email: tongavn@gmail.com