HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Hồ sơ thẩm định giá
Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư bao gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định giao đất
Quy hoạch chi tiết dự án
Các bản vẽ quy hoạch dự án,…
Các tin khác cùng chuyên mục:
Giới thiệu chung

Mục đích thẩm định

Phương pháp thẩm định