Tuyển dụng

Tuyển dụng Trợ lý chuyên viên thẩm định giá

Ngày : 05-10-2020

* Mô tả: – Hỗ trợ thu thập thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ thẩm định giá. – Hỗ trợ lập dự thảo báo...
Đọc Thêm

Xem chi tiết