THẨM ĐỊNH ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN LÀ GÌ?

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Thẩm định giá động sản bao gồm: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các hàng hóa dịch vụ khác,…Trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. Thẩm định giá động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC -THIẾT BỊ- PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

1. Thẩm định giá Động sản bao gồm:

a. Tài sản chưa qua sử dụng (mua sắm mới).

– Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt.

– Catologue (nếu có).

b.Tài sản đã qua sử dụng:

– Tài sản đã qua sử dụng là loại tài sản không còn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng theo thiết kế ban đầu của nhà sản xuất do chế độ bảo quản hoặc đã tiến hành vận hành, chạy thử (không phân biệt thời gian hay số lượng sản phẩm đã sản xuất, chế tạo ra) mà không theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua tài sản.

– Với đặc thù của máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ … (gọi chung là tài sản) đã qua sử dụng là chất lượng còn lại không đồng đều, các chi tiết, bộ phận đã bị thay đổi, sửa chữa, nâng cấp cho phù hợp với mục đích sử dụng, sản phẩm sản xuất, năng lực, điều kiện sản xuất, chế độ bảo quản, bảo dưỡng đặc thù của của sở hữu tài sản làm căn cứ cho người làm thẩm định lựa chọn cơ sở thẩm định, phương pháp, nguyên tắc thẩm định phù hợp.

– Cụ thể về lựa chọn cơ sở thẩm định giá: Giá trị của tài sản đã qua sử dụng có thể được sử dụng 1 trong 2 cơ sở thẩm định đó là cơ sở giá trị thị trường và cơ sở giá trị phi thị trường tuỳ theo mức độ thông dụng, tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản cần thẩm định và mục đích thẩm định. Căn cứ vào kết quả khảo sát về tài sản đã qua sử dụng, tỷ lệ chất lượng còn lại, kết quả thu thập thông tin về loại tài sản đề nghị thẩm định làm căn cứ lựa chọn, xác định cơ sở giá trị của tài sản

c. Tài sản không còn giá trị sử dụng:

Phụ lục số 04 của Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09 (TĐGVN09-  Thông tư 126/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn tài sản có chất lượng còn lại dưới 30% được mô tả như sau:

“+ Thiết bị cũ đã qua sử dụng một thời gian dài, hư hỏng hoàn toàn.

 + Không còn khả năng phục hồi, chỉ thích hợp cho việc tháo dỡ để lấy lại một số bộ phận còn sử dụng được của máy hoặc bán phế liệu.”

Nội dung này phù hợp với Quyết định số 57/1999/QĐ-TĐC ngày 11/03/1999 của tổng cục trưởng tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đưa ra phần trăm (%) chất lượng còn lại được đánh giá <= 30% như sau:

“- Thiết bị cũ đã qua sử dụng, hư hỏng hoàn toàn

– Không còn khả năng phục hồi, chỉ thích hợp cho việc tháo dỡ để lấy lại một số bộ phận còn sử dụng được của máy.”

2. Đối tượng chi tiết:

–  Thẩm định giá thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy chiếu, nội thất văn phòng…)

– Thẩm định giá dây chuyền máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ,…

– Thẩm định giá thiết bị chuyên dùng: Thiết bị y tế, thiết bị khai thác khoáng sản, khai thác đá, máy công- nông nghiệp, máy công cụ,…

– Thẩm định giá phương tiện vận tải: xe tải, xe du lịch, xe cần cẩu, tàu thuyền, xà lan,…

Các phương tiện khác.

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

  • Phương pháp so sánh / so sánh trực tiếp
  • Phương pháp chi phí giảm giá
  • Phương pháp đầu tư (phương pháp đầu tư truyền thống/kỹ thuật luồng tiền chiết  khấu)
  • Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)
  • Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác…

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

  • Danh mục tài sản, hợp đồng kinh tế mua bán,… (đối với máy móc thiết bị)
  • Giấy chứng nhận đăng ký, sổ đăng kiểm,…(đối với xe).
  • Giấy chứng nhận đăng ký, phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật,…(đối với tàu).
  • Hợp đồng thương mại, tờ khai hải quan,…(đối với tài sản nhập khẩu)

Dịch vụ thẩm định giá Động sản là một trong những thế mạnh của VAINCO. Với kho dữ liệu giá dồi dào, nguồn nhân lực với trình độ kinh nghiệm chuyên môn cao, VAINCO sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin về giá trị của các động sản với độ tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định.